UMĚNÍ DOTYKU - TERAPIE TMOU

Rituál Umění dotyku ve tmě

Terapie tmou je významnou léčebnou metodou umožňující ukonejšit zneklidněnou a nejistou mysl.

Skrze oči k nám přichází mnoho a mnoho informací, které náš mozek musí neustále vyhodnocovat a zpracovávat. Proto bývá často zahlcen.

Tím, že více pracuje mozek, než srdce, se do pozadí dostává cítění a prožívání.

Jedna z forem terapie tmou může být také masáž prováděná ve tmě.

Zahaleni tmou opouštíme zábrany.

Stud necháme odejít a dokážeme svou pozornost více zaměřit na vnímání svého těla.

Tma nás halí do svého hávu teplou měkkou něhou.

Přináší více tajemna, smyslnosti a něčeho výjimečného a neobvyklého.

Tma nám dovolí více se uvolnit, zbavit se ostychu a naplno se soustředit jen na své pocity, tělo, dech a prožívání. 

Dává nám vědomí, že nás nikdo nepozoruje, nehodnotí, nesleduje.

Ve tmě jsme svobodnější, odvážnější a více sví.

Můžeme si dovolit odevzdat se laskavým a příjemným dotykům a plně se ponořit do sebe. 

Uvnitřnění nám přináší nové poznání o svém nitru, více klidu a harmonie

Naladění se na sebe a svou podstatu nám umožňuje rozvíjení různých vnitřních prožitků, které jsou za obvyklých okolností utlumeny.

Masáž je prováděna dvěma způsoby.

Ve tmavé místnosti, kde se ve tmě pohybuje přijímající i dávající.

Nebo masáž se šátkem na očích, kdy má terapeut více možností vás vést k plnému oddání se vlastnímu prožitku.

Masáž ve tmě je výzvou a nečekanou transcendentní, velmi příjemnou zkušeností, která obohatí váš život.

 

90min  1400,- Kč