Obchodní podmínky

V případě, že se nemůžete z jakéhokoliv důvodu semináře nebo terapie zúčastnit, ozvěte se nám obratem na info@terapiedotykem.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání semináře nebo sezení.

Zrušení účasti z Vaší strany se řídí stornopodmínkami k jednotlivým seminářům nebo sezením sex. práce s tělem. V případě zrušení semináře nebo sezení z naší strany (což se nestává) Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jiný seminář z naší nabídky konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.

Jedno nebo vícedenní semináře, případně sezení sex. práce s tělem:

Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním 

 • Vzniká storno administrativní poplatek 600 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky. 

Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 %  uhrazené ceny, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře 
  vybraného z aktuální nabídky konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.  V tom případě je účastníkovi namísto storno poplatku ve výši 50% uhrazené ceny účtován pouze tentýž administrativní poplatek 600 Kč, jako při zrušení účasti více než 14 dní před konáním semináře. Tento poplatek uhradí účastník při registraci v místě konání nově vybraného semináře. Tuto možnost náhrady může kupující využít pouze jednou.
 • Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek 
  a uhrazená cena je přeúčtována na tohoto náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat na email info@terapiedotykem.cz.

Účastník zruší svou účast 3 a méně dní před akcí, případně se bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

 

Roční škola Grácie

Úhradou zálohy na roční školu Grácie hradíte definitivně své místo v kruhu. Tato záloha je nevratná. Pokud byste z vážných důvodů nemohla do roční školy nastoupit, je možné, po domluvě vaši účast přeložit do příštího ročníku Grácií nebo převést účast na jinou osobu.