Obchodní podmínky

Zrušení účasti z vaší strany se řídí stornopodmínkami k jednotlivým seminářům nebo sezením sex. práce s tělem, či online. V případě zrušení semináře nebo sezení z naší strany (což se nestává) Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jiný seminář z naší nabídky konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.

Sezení sex. práce s tělem, či on-line terapie:

Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním 

 • Vzniká storno administrativní poplatek 1000 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře
  vybraného z aktuální nabídky. 

Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 %  uhrazené ceny, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.
 • Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře 
  vybraného z aktuální nabídky konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.  V tom případě je účastníkovi namísto storno poplatku ve výši 50% uhrazené ceny účtován pouze tentýž administrativní poplatek 1000 Kč, jako při zrušení účasti více než 14 dní před konáním semináře. Tuto možnost náhrady může kupující využít pouze jednou.
 • Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek 
  a uhrazená cena je přeúčtována na tohoto náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat na email info@terapiedotykem.cz.

Účastník zruší svou účast 3 a méně dní před akcí, případně se bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

 • Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

Škola Grácie

Úhrada 50% zálohy je nevratná. Úhradou platby na roční školu Grácie hradíte definitivně své místo v kruhu. Pokud byste z vážných důvodů nemohla do roční školy nastoupit, je možné, po domluvě vaši účast přeložit do příštího ročníku Grácií nebo převést účast na jinou osobu. Nebo využít objednáním  jiné služby.

 

Úhradou platby získáváte rezervaci domluvených termínů. Platbu je možné na požádání rozdělit na zálohu a doplatek. Stornopodmínky dále, dle obchodních podmínek viz. výše.