CO JE SEXUOLOGICKÁ PRÁCE S TĚLEM?

 

Představení profese

Sexuologická práce s tělem je v této republice zcela nový obor, který k nám přichází ze spojených států z Kalifornie, kde ji v roce 2003 založil profesor somatické sexuologie Joseph Kramer, Ph.D., jeden z největších průkopníků somatického vzdělání v sexualitě na světě.

Sexuologická práce s tělem a profese sexological bodyworker se zabývá především intimním životem klienta. Nabízí somatické léčení a edukaci v oblasti sexuality, pomáhá zkvalitnit milostný život jednotlivců i párů a zvyšuje úroveň prožívání intimity ve vlastním těle. Základní filosofií sexuologické práce s tělem je pojetí sexuality jako jednoho ze zdrojů osobního rozvoje. Techniky a metody, která tato profese nabízí, pomáhají klientům na mnoha úrovních osobního i profesního života a jejich nastavení je naprosto odlišné od ostatních, již známých, terapií, či léčení. V sexuologické práci s tělem je brán velký zřetel na přání a potřeby klienta. Klient si řídí svá sezení sám dle svého tempa a svých pocitů a důraz je kladen na buněčnou paměť těla.

Jak vypadá práce sexological bodyworkera?

Jako vyškolený sexological bodyworker pracuji s klienty nejen na základě teoretických znalostí, ale díky rezidenčnímu sebezkušenostnímu výcviku, který je součástí studia, také čerpám ze svým vlastních prožitků. Pracuji formou konzultací a poradenství buď při osobních setkáních nebo po Skypu. Ve své praxi používám přímou práci s tělem a s technikami SB. Pořádám přednášky, semináře a workshopy, publikuji a spolupracuji na mnoha velkých projektech. Ve výcviku sexuologické práce s tělem, který se každoročně koná, za účasti Josepha Kramera, Ph.D. v Čechách, supervizuji výcvik CSSE, což je speciální trénink průvodců (koučů), kteří se dále starají o studenty v průběhu ročního studia.

Jsem jednou z organizátorek Konference sexuologické práce s tělem a zakladatelka studia Terapie dotykem.

Co je to somatické učení se?

Somatické vzdělávání je učení, které probíhá v těle a skrze tělo. Je zcela odlišné od všeobecně známého intelektuálního vzdělávání, neboť jeho účinky jsou rychlejší a často silnější. Tělo je zde považováno za sídlo moudrosti, změny, učení a transformace … je to naše živoucí biografie a jeho vědomým sledováním se toho můžeme dozvědět mnoho o nás samotných …

Joseph Kramer

"Sexuologická práce s tělem vyžaduje určité dovednosti, které nemá každý. CSB musí mít schopnost být s někým nehodnotícím způsobem, aby bylo jasné, že je tu pro klienta a že nikdo nemusí nic dokazovat. Také to vyžaduje schopnost rozeznat nastalou traumatickou reakci. I když klient nic neříká, odborník může z těla poznat, že se něco děje. Bude reagovat odpovídajícím způsobem, bude velmi jemný, velmi klidný; pak se na to klienta zeptá, stále v klidu. To je pro většinu klientů nesmírně povzbudivé. Je to o tom, že bodyworker věnuje klientovi pozornost plnou úcty a respektu; že ví, že na klientových pocitech opravdu záleží. To jsou pokročilé dovednosti. Ne každý toto umí.

Psychoterapeuti i certifikovaní odborníci v oblasti sexuologické práce s tělem se musí podílet na vymezení způsobu, jak bude spolupráce probíhat: co by se mělo stát, co se stát může, jaký rámec použít k zajištění bezpečnosti a jasných hranic. Lidé jsou lépe schopni oprostit se od normálních zábran, pokud mají bezpečný prostor, v němž to mohou udělat. Terapeuti musí dané hranice sledovat, aby si byli jistí, že klienti jsou v bezpečí. Když klienti vycítí, jak je situace vymezená, mohou se uvolnit a posunout se mimo své zábrany."

Jack Morin

 

Techniky SB pro ŽENY

VAGINÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Léčení a potěšení pro ženy. Technika, která navrací citlivost a intenzitu prožívání v milostném životě ženy.

ANÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Přečtěte si také články o análním zdraví zde.

MAPOVÁNÍ POTĚŠENÍ

Přečtěte si také články o rozvádění vzrušení z pánevního dna do celého těla zde.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Potřebujete-li konzultaci, popovídat si o Vašich potížích v milostném životě, najít odpovědi na vaše otázky a zjistit, jaký dál zvolit postup pro zlepšení vaší situace nebo se prostě chcete dozvědět nové informace pro svůj další osobní rozvoj a radostnější a pestřejší intimní život, případně potřebujete poradit s vaším vztahem a vyřešit některé otázky týkající se vaší sexuality, objednejte se na sezení.

Mohu vám pomoci s tím, jak si víc užívat milování, jak zpestřit milostný život ve vztahu, jak si do svého života přitáhnout toho pravého, či tu pravou, jak vyjadřovat své potřeby v sexu tak, aby to ten druhý dobře pochopil a přijal, jak hovořit o sexualitě se svými dětmi nebo rodiči v seniorském věku, s handicapovanými, jak si víc užívat sexu a poznat ještě další nové oblasti. Jak lépe porozumět svému partnerovi, či partnerce, jak být spokojenější a žít svůj ideální milostný život, ať už sám nebo ve vztahu.

Objednat se můžete na:

- osobní schůzku

- telefonický hovor

- Skype hovor

Cena za hodinu konzultace je 1000Kč. 

Objednejte se přes webový formulář nebo na tel. č. 603404168.

Těším se na vás.

 

 

Techniky SB pro MUŽE

TAOISTICKÁ EROTICKÁ MASÁŽ

Znovunavrací schopnost plného prožívání potěšení v celém těle. Oživuje pánevní oblast. Masáž, při které je klient po celou dobu veden ke komunikaci a podávání zpětné vazby, poskytuje klientovi nové prožitky a znalosti o možnostech zvýšení kvality a prožitků svého těla.

ANÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Přečtěte si také články o análním zdraví zde.

MAPOVÁNÍ POTĚŠENÍ

Přečtěte si také články o rozvádění vzrušení z pánevního dna do celého těla zde.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Potřebujete-li konzultaci, popovídat si o Vašich potížích v milostném životě, najít odpovědi na vaše otázky a zjistit, jaký dál zvolit postup pro zlepšení vaší situace nebo se prostě chcete dozvědět nové informace pro svůj další osobní rozvoj a radostnější a pestřejší intimní život, případně potřebujete poradit s vaším vztahem a vyřešit některé otázky týkající se vaší sexuality, objednejte se na sezení.

Mohu vám pomoci s tím, jak si víc užívat milování, jak zpestřit milostný život ve vztahu, jak si do svého života přitáhnout toho pravého, či tu pravou, jak vyjadřovat své potřeby v sexu tak, aby to ten druhý dobře pochopil a přijal, jak hovořit o sexualitě se svými dětmi nebo rodiči v seniorském věku, s handicapovanými, jak si víc užívat sexu a poznat ještě další nové oblasti. Jak lépe porozumět svému partnerovi, či partnerce, jak být spokojenější a žít svůj ideální milostný život, ať už sám nebo ve vztahu.

Objednat se můžete na:

- osobní schůzku

- telefonický hovor

- Skype hovor

Cena za hodinu konzultace je 1000Kč. 

Objednejte se přes webový formulář nebo na tel. č. 603404168.

Těším se na vás.