Dejte při milování průchod svým tajným přáním!

Způsobů, kterými dosahujeme vzrušení, je tisíce. Každý má ale jeden zaručený nejsilnější motiv, který ho dostává do varu. Bývá to mnohdy jen jeden vrcholný erotický, či sexuální zážitek v životě. Extatický úlet. Od toho se pak odvíjí všechny ostatní podpůrné a doplňující varianty.Ve svém dětství, v průběhu dospívání, nebo i v dospělém životě se člověk setkává s mnoha eroticky vzrušivými tématy. Jedno ale může být to „nej“.

Tak jako v běžném životě nás může unést krásná melodie, nádherný obraz, radostná naplňující činnost, chvíle, kdy zapomínáme na čas a na celý svět kolem sebe a jsme naplno přítomni v opojném zážitku, tak i v sexuálním prožívání přichází chvíle, kdy senecháme doslova strhnout a uchvátit mocným vzrušením, rozkoší a blažeností. 

Ztratíme hlavu. Vzdáme se kontroly a dovolíme si oddat se a odevzdat samotné podstatě naší bytosti. Jsme živí.

Jsme v těle. Jsme naprosto zaměřeni na cítění, vnímání a prožívání. Jsme tady a teď.

Tyto stavy mohou přinášet až transformativní rozměr.

V takových okamžicích jsme absolutně pravdiví, ponořeni hluboko do sebe sama. Role a masky, které na sebe běžně bereme, se stírají a naše nejčistší Já vystupuje na povrch.

A právě z těchto okamžiků, naprostého erotického tranzu, můžeme nalézat odpovědi na své bytostné a existenciální otázky.

To, jak člověk vnímá sexualitu, co vyhledává, co je pro něj tím hlavním motivem ke vzrušení, se totiž odráží v celém jeho životě. V jeho jednání, přístupu k lidem, k opačnému pohlaví, i k zaměstnání. Jeho hluboké sexuální potřeby se promítají do celkového nastavení v životě.

Jako příklad mohu uvést klienta z mé praxe, jehož nejsilnějším podnětem ke vzrušení je pohled na ženu, svázanou lany, zavěšenou na stropě, hlavou dolů.

Pro tohoto muže je nejdůležitějším okamžikem vrcholného vzrušení právě tento obraz. Ne činnost, ne přístup, jen tento obraz stačí k tomu, aby se jeho sexuální energie rozběhla naplno.

Podíváme-li se „za“, je patrné, že mého klienta vzrušuje pohled na bezmocnou ženu. Ve hře je tedy dominance a submise. Moc a podřízení se. Jeho erotické fantazie se ve většině případů stále zabývají tímto tématem. Být v dominantní roli je pro něj při představách nejdůležitějším podnětem ke vzrušení. Být v dominantní roli znamená v jeho pojetí „cítit se jako chlap!“

V životě se přitom tento muž nalézá v přesně opačné pozici. V zaměstnání má nadřízenou ženu, v manželství žije se ženou, která ho svým chováním mírně převyšuje a k tomu má dvě dospívající dcery, u kterých v tomto období výrazně ztrácí autoritu. Tento klient žije svůj život naprosto v rozporu s tím, co je jeho základní nejsilnější touhou – být dominantní.

Necítí se šťastný, nemá chuť na milování, je unavený a vyčerpán.

Postavíme-li jeho nejsilnější erotický vzorec na odrazový můstek, a přeskládáme postupně běžné denní situace, ve kterých se nachází tak, aby byl tento vzorec alespoň z části naplněn, můžeme pozorovat vysoký příliv energie a naplnění v životě tohoto mého klienta.

Nalezením svého vrcholného erotického prožitku můžeme svůj život velmi obohatit a zkvalitnit. Nejen v sexuální oblasti.

Můžeme si uvědomit, co je tím hlavním motorem, který nás vede každým dnem. Kdy se cítíme naplněni a spokojeni a jak tyto pocity více vnést do svého běžného života.

Můj klient může například změnit pracovní pozici, najít si nové místo, kde nadřízený bude muž. Nebo sám zapracovat na tom, aby byl nadřízeným. Může začít podnikat, aby pocit své dominance v profesní oblasti umocnil. Ve svém manželství může začít praktikovat jiný přístup. Být si jistější ve svých rozhodnutích a stát si za nimi, plnit své slovo a být pevnější ve svých postojích a názorech, poskytnout své ženě pevnou oporu tak, aby řízení rodiny mohla přenechat svému muži a plně spočinout ve svém ženském plynutí. A konečně v milování dát průchod svým touhám, komunikovat o nich se svou partnerkou a najít společné, ideální řešení.

Autor knihy Erotic Mind (Erotická mysl) americký sexuolog Jack Morin, ve své knize říká, že „nezapomenutelné sexuální zkušenosti jsou okny do naší erotické mysli“. 

Být opravdu spokojený a naplněný v sexuální oblasti, souvisí s naplněním základních lidských potřeb. Potlačováním této přirozenosti vnášíme do svých životů rozpor, nespokojenost a disharmonii.

Zkuste se zamyslet, v čem tkví vaše základní erotické téma. Co vám konkrétně přináší do života vzpruhu v sexuální oblasti. Co je tím podnětem, který vás přivádí až k samotnému jádru. Jaký je váš ideální sexuální prožitek, se vším všudy, naplno.

Není to vždy úplně jednoduché, nahlédnout pod povrch a prohlédnout až na dno. Přiznat si své skutečné sexuální touhy a přijmout je. Být s nimi v souladu. Ale naleznete-li odpovědi na tuto otázku, můžete do svého života vnést více uspokojení na všech rovinách.

Můžete žít svůj život tak, aby zcela nebo alespoň zčásti, odpovídal vašim nejtajnějším touhám.

Aby byl každý váš prožitek obohacující, živý a přínosný.

Můžete žít v rytmu své touhy.

 

Jana Mašková Zimolová, CSB

Lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů

www.terapiedotykem.cz

Facebook/Terapie dotykem