Hluboko v ženě

Země se otřásla. Tělo se svíjelo v nekonečné orgasmické křeči. Bylo absolutní ticho. To ticho, ve kterém se děje všechno. Chvíle, která trvá věčnost. Meziprostor mezi nejdelším napjatým nádechem a katarzním vyčerpávajícím výdechem. Byla někde jinde. Byla TAM. Bloudila vesmírem, spojila se se vším a se všemi. Viděla světla, cítila mír a svobodu. Nekonečné možnosti, VELKOLEPOST. Odpoutala se z fyzična a byla VOLNÁ, bezstarostná a neskutečně nepopsatelně ŠŤASTNÁ. Byla to přesně ta chvíle, to místo, kde se neděje NIC. Nejsou žádné problémy, žádná řešení, žádná slova, starosti, soudy, normy. Kdy všechno odpluje a zůstává jen prázdnota, čisto a LEHKOST BYTÍ. Není NIC.

Dostal ji tam ON. Uměl to s ní. Byla to voda na její mlýn. Byl to ten pravý AKTIVÁTOR, spouštěč jejích EROTCKÝCH TLAČÍTEK. Četl v ní, jako v knize, na její tělo hrál jako na kytaru. Měl cit. Smysl pro pomalost, pro dobrodružství. Uměl ji vybičovat k tak vysokému vzrušení, kdy cítila každý nerv. Uměl naslouchat, uměl počkat, uměl zaútočit. Řídil se intuicí, což bylo dokonalé pro ni i pro něj. Byl naladěný na ni. Vnímal její dech, stupňující se napětí v těle, sílu stisku jejích prstů. Sledoval její pánev, jak se propíná a zvedá stále výš. Sledoval její tvář, jek se oddává slasti. Jako když vytoužená droga konečně proudí do žil. Poslouchal její vzdechy, její křik, její řev.

V TÉ CHVÍLI věděl, že ji dostal NEJVÝŠ, nejvýš, jak jen mohla být.

V TÉ CHVÍLI věděla, že ji vynesl DO EXTÁZE.

V té chvíli věděli, že to je absolutní DOKONALÁ SOUHRA. Sladění, napojení, spojení.

Kdyby spolu nemluvili, nevedli dlouhé upřímné hovory o tom, co se jí líbí, kdyby mu neřekla nebo si neuměla říct, kdyby ji nenaslouchal, nezajímal se, nic z toho by se NEMOHLO DÍT. Kdyby nebyla maximálně otevřená, kdyby si nedovolila se oddat, kdyby ji neumožnil mu absolutně důvěřovat, nic z toho BY SE NESTALO. Kdyby si své touhy nechávali pro sebe, neznali svá tajemství, své erotické fantazie, oba by zůstali JEN NA OKRAJI. Kdyby ji ovládl stud, nebo strach, kdyby on tlačil nebo byl netrpělivý, nemohli by jít do takové HLOUBKY. Nebylo by možné jít tak vysoko. ZA HRANICE VŠEHO. Nade všechno.

Měli upřímnou touhu JEDEN DRUHÉHO ZNÁT. Umět DÁT MAXIMUM. POROZUMĚT svým pochodům, procesům, potřebám. OBDAROVAT, obohatit, naplnit. Byli připraveni NECHAT SE VTÁHNOUT do erotického světa toho druhého, ochutnávat, zkoušet, přijmout výzvu, experimentovat. CHTĚL TO PRO NI. CHTĚLA TO PRO NĚJ.

Byli pohlceni.

BYLI OCHOTNI, dát jeden druhému SVÉ NEJVÍC.

Jana Mašková Zimolová, CSB
Lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů