Kdy začít s dětmi řešit ožehavé otázky na téma sex

Článek v časopisu Rytmus života

Kdy začít cíleně s dětmi mluvit o sexu?

Obecně platí, že mluvit s dětmi o sexu je nejvhodnější, když se dítě samo zeptá. Bývá to často už ve školkovém období, kdy jsou děti ve zvídavé fázi. V této době je také pro dítě nejpřirozenější přijímat informace přímo a pojmenovávat věci pravými jmény. Penis je pro malé děti stejné slovo, jako nárt, nebo kyčel. Nevnímají ho nijak zabarveně, ani sprostě, proto je dobré, když ho zařadíme do slovníku jako něco naprosto běžného. Penis nebo vagina se pak stanou ve vnímání dítěte součástí těla, jako jakákoli jiná část. Není nutné dítě zahrnovat podrobnostmi a informovat ho rovnou o všem. Sledujte chvíli, kdy je znát, že je dítě s odpovědí spokojené a stačí mu. Většinou pak ztrácí o rozhovor zájem a přesměruje samo pozornost jinam. Je spokojené, dozvědělo se, co chtělo a víc neřeší.

Jak jim prvotní informaci sdělit?

V rozhovorech o sexualitě vždy platí jediné pravidlo – být co nejpřirozenější. Většinou mají problém o sexu mluvit hlavně rodiče, než děti samotné. Takže než s nimi toto téma otevřete, uvědomte si, jak to máte vy sami. Je pro vás sexualita a vše, co se týká intimity, přirozené? Cítíte stud, nepatřičnost, diskomfort? Pak je nejlepší tohle vyřešit. Bavte se o sexu s partnery, s blízkými důvěrnými osobami a pozorujte, jak se u toho cítíte. Často dítě vnímá nechuť, nevoli, stud i jen z gest nebo z mimiky rodiče. A to jej také velmi ovlivňuje. Takže ať už říkáte cokoli, a jakkoli si myslíte, že je to přirozené, sledujte také své tělo a své pocity.

Jak čelit otázkám dětí týkajících se tohoto tématu?

Je nutné si uvědomit, že svým postojem k těmto hovorům a k sexu samotnému, můžete dítě velmi ovlivnit. Jejich erotické nastavení a vnímání intimity se utváří už v průběhu dětství. Vzory, které okolo sebe vidí, slyší, cítí, si pak přenášejí do svých vztahů. Mluvíte-li s dětmi o sexu upřímně a přirozeně, zajišťujete mu tím spokojený milostný život v pozdějším věku. A také jeho budoucím partnerům a partnerkám.

Co když nás díte “nachytá”?

Sexualita není nic sprostého. Je to milostný akt. Je to vyznání lásky – milování. Děti musí od útlého věku vědět, že se jeho rodiče tělesně stýkají a že se nejedná o nic jiného, než důkaz vzájemné lásky a náklonosti. Slovo „nachytá“, to je už je termín, který sám o sobě zavání nějakou nekalostí. Partnerský sex není nekalost. Když je dítě svědkem vašeho milování, jednoduše skrze to vnímá, že je mezi tatínkem a maminkou vše v pořádku, že se mají rádi, MILUJÍ SE. Pokud je mu takto vysvětlováno už od dětství, nemělo by ho to nijak rozrušit – spíše naopak.

Co může být ohledně sexuální výchovy nejhorší a čemu se určitě vyvarovat?

Ze své praxe vnímám, že nejhorší ze všeho v sexualitě vůbec, je nedostatek informací. Tedy v sexuální výchově je asi největší chybou mlčení. Chcete-li, aby vaše dítě bylo v dospělosti šťastné a spokojené ve vztazích, mluvte s ním. Sdílejte s ním své zkušenosti z vaší výchovy, co vám chybělo, v čem jste se poučili, co byste tenkrát uvítali. Mluvte s ním o rozdílu mezi vnímáním sexuality u mužů a u žen. Nedovolte, aby jediným zdrojem informací o sexu pro vaše děti bylo porno nebo příběhy od starších kamarádů. Připravte je na život.

Jak se vypořádat s první sexuální zkušeností dítěte?

První sexuální zkušenost je zpravidla něco, co nás pak po celý život ovlivňuje. Týká se to hlavně žen. Je důležité, aby tato zkušenost byla prožitá, i pokud je negativní. Aby se mladý člověk mohl svěřit se svými pocity, obavami, strachy, aby byl ujištěn tam, kde cítí nejistou. Je skvělé, když mají děti k rodičům takovou důvěru, že se jim s tímto zážitkem svěří. Muži můžou svým synům poradit, na co si dát u žen pozor, jak k nim přistupovat, aby pro ně první milování bylo krásné. Ženy zase své dcery mohou podpořit, vyslechnout, dát tipy na příště. Každopádně by první milování mělo být hezkou a příjemnou zkušeností v objevování světa sexuality.

Do kdy může být rodič dítěti v těchto otázkách nápomocný?

Rodič může být nápomocný celý život. Vždy je o krok napřed, vždy má víc zkušeností, víc prožitků. Jsou ale děti, které o pomoc rodičů jednoduše nestojí. Je tedy dobré vycítit, jestli jde o stud, nebo je dítě už samo dost moudré a samostatné a našlo si své zdroje, ze kterých čerpá. Dnes je k dispozici spousta knih, seminářů, přednášek a videí od odborníků, kteří poskytují velmi komplexní informace i milostném životě. Vaše dítě si může vybrat raději třetí osobu, od které lépe tyto informace přijímá a pak je to v pořádku. Jen se čas od času ujistěte, že jde správně.

Jana Mašková Zimolová, CSB

Lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů