Tantra jako životní filozofie

Tantra má v dnešní společnosti různorodou pověst. Je chápána všemi možnými i nemožnými způsoby a díky tomu také různě upravována. Ne každý vyznavač tantry skutečně ví, co to tantra je a ne každý jde do hloubky, aby se o ní dozvěděl co nejvíce.

V České republice je slovo tantra stále víc slyšet a národ se jako vždy začíná pomalu dělit na stoupence tantry, odpůrce tantry a ty, kteří si neudělali žádný názor, nebo je to prostě nezajímá. Vzniklo a stále vzniká spousta tantrických studií, ve kterých jsou vám prostřednictvím tantrických masáží slibovány extatické zážitky a „výlety do vesmíru“, přičemž ceny těchto masáží nejsou zrovna nízké. Tantru si lidé spojují také s bizarními rituály, kde zbožňovaný a uznávaný guru vede skupinu lidí k nezřízeným sexuálním hrátkám pod záminkou spojit se s vyšším smyslem a dosáhnout osvícení.

Ve skutečnosti je tantra především duchovní věda, která údajně vznikla v Indii zhruba před pěti tisíci lety. Nejdříve v podobě textů, později v podobě ústního předávání různých metod a technik, které vedou člověka do hloubi své bytosti k setkání se se svou pravou podstatou a ke spojení s vesmírem. Proudy a přístupy k tantrickému učení jsou dnes různé. Indický výklad tantry ovlivnila odlišná náboženství, kultura i zvyklosti v daných zemí. Hlavním smyslem tantry ale stále zůstává několik zásadních principů, které se objevují víceméně všude.

Tantra neuznává dualitu. Nedělí svět na dobro a zlo, hmotu a ducha, muže a ženu do dvou skupin stojících proti sobě. Oběma pólům přikládá stejný význam. Je vlastně zřejmě jediným učením, které uznává, že muž a žena jsou pohlaví stejně silná a schopná, i když každé v jiném smyslu. A také, že každý z nás má v sobě stejně tak mužský jako ženský princip.

Základem tantrického způsobu života je dále harmonie, které se lidé snaží dosáhnout většinou meditací proto, aby cítili klid ve svém nitru, ve svých vztazích a ve svém životě vůbec. Harmonii, která přináší život v míru, pokoji a blaženosti. Pozitivní přistup k životu je vůbec jedním z nejdůležitějších znaků tantry. Být v souladu se svým tělem, být vděčný za to, co nám nabízí a podle toho k němu také přistupovat. Což je v dnešní době fast foodů a absence pohybu v naprostém rozporu.

Věnovat pozornost svým duševním pochodům, reagovat na ně a respektovat je, což je také někdy označováno jako „život v pravdě“. Vyjadřovat tedy naplno a upřímně to, jak se cítím, zbavit se masek a naučených postojů, mluvit jasně, být otevřený k druhým i k sobě a ctít svobodu. Ve společnosti, která klade větší důraz na myšlení a analytické hodnocení, než na intuici a cítění toto může být pro někoho poměrně složité.

Žít život naplno, jako kdyby každý den byl tím posledním. Ne ve smyslu snažit se vtěsnat do každého dne co nejvíce aktivit a zážitků, ale uvědomovat si stále přítomný okamžik a prožívat jej s veškerou pozorností. Nebýt tedy myšlenkami stále někde v minulosti, nebo přemýšlet nad tím, co budu dělat zítra, ale vnímat a žít celou svou bytostí to, co se odehrává právě teď a tady.

A v neposlední řadě sexualita a smyslnost, kterou tantra zahrnuje do svého učení stejný dílem a se stejnou důležitostí, jako vše ostatní. Uznává člověka jako sexuální bytost. Nespatřuje v sexualitě nic nečistého, či hříšného, naopak, vnímá sexuální energii jako důležitou součást života, která nám pomáhá rozvíjet naši kreativitu, psychickou i fyzickou kondici a duchovní aktivitu. Tantra nazývá životní sexuální sílu motorem lidského života, pramenem radosti a živosti a pomáhá ji kultivovat.nude-362671_640

Tantrické milování, tantrická masáž, tantrické cvičení, či tantrická meditace mají tedy vždy několik společných jmenovatelů, které jsou hlavním poselstvím tohoto učení, kterými jsou zejména:

Přítomnost a zpomalení
Uvědomění
Propojení ducha, duše i těla (vnímání, myšlení, cítění)
Otevřenost
Plná pozornost
Radost
Jednota
Svoboda

Tantra přináší lidem obohacení, činí život radostnějším a plnějším. Pravdou však zůstává, že jak v minulosti, tak i nyní, je tantra stejně přístupná jen těm, kteří mají odvahu se na tuto cestu vydat. Je tedy na vás, jestli se rozhodnete vyzkoušet něco nového a rozšířit si tak své obzory o další mimořádné prožitky.

Ve své praxi se denně setkávám s lidmi, kteří cítí ve svém životě určitou prázdnotu či nenaplněnost. Schází jim drive, chuť do života, radost a vzrušení. Milování je pro ně zvykem, který už nepřináší nic nového. Jejich touhou je přitom pravý opak. Touží žít naplno a více si života užívat. Cítit se mladí, sexy, milovat se divoce nebo romanticky, s větším nasazením.

V určitém smyslu je tantrické učení možným návodem, jak tohoto dosáhnout. Vezmeme-li v úvahu např. uměle vytvořený pornografický svět, kde je nám předkládán sex v podobě výkonu, fyzického vybití a akrobatických pozic se zacílením na orgasmus, je tantrické milování pravým opakem. Nejen fyzický zážitek, ale i hluboké vnitřní prožívání je to, co dělá tantrické milování extatickou záležitostí. Není nic špatného na rychlovkách na kuchyňské lince. Ale milování, kdy je člověk plně ponořen do toho druhého, vnímá každou svou buňkou elektrizující vibrace procházející celý tělem uvnitř i vně, strhující okamžiky hlubokého propojení a blaženosti, trvající ne jen několik minut, ale mnohdy i celé hodiny, to je to, co přináší do života silné pocity naplnění a spokojenosti.

Jako zastánce tantry často spatřuji v tomto pohledu na svět, nebo řekněme způsobu života, možnosti, jak oživit nebo udržet partnerský život, cítit se více zapojený do života, aktivní, naplněný a celkově spokojenější. Podle mého názoru je tantra jen dalším stupínkem v oblasti osobního rozvoje a duchovního vývoje, který nás jako lidstvo posouvá vpřed.